Detta gäller med covidpass inför Malmö/MSF Mobile Labs Open

Malmö/MSF Mobile Labs Open (17–19 december) kommer att avgöras efter det att nya reglerna om covidpass trätt i kraft i Sverige på initiativ av Folkhälsomyndigheten. Med anledning av detta ger arrangörerna denna information till deltagarna: * Deltagare måste kunna uppvisa giltigt vaccinationsbevis (kan laddas ned eller skrivas ut via www.covidbevis.se) …