Inställt seriespel

På Skånes Schackförbunds styrelsemöte 2021-02-24 beslutades följande (p.g.a. covid 19): * Allskånskan 20/21 och Distriktsserien 20/21 är inställda. Inget mer spel denna säsongen.

Inställda/flyttade arrangemang

På Skånes Schackförbunds styrelsemöte 2021-01-13 beslutades följande (p.g.a. covid 19): * Inget spel i Allskånskan och Distriktsserien t.o.m. 2021-02-28. Nya datum meddelas längre fram. * Ungdomsserierna 20/21 inställda. Inget mer spel denna säsongen. * Skånes SFs ungdoms GP-serie 20/21 inställt.

Allt seriespel i Skånes SFs serier inställt t.o.m. 2020-12-31

Med anledning av den fortsatta spridningen av covid-19 så ställer Skånes Schackförbund in allt seriespel t.o.m. den 31/12 2020. Detta berör följande ronder: * Allskånskan rond 3 (22/11, division 1-3) och rond 4 (13/12, division 1-2) * Distriktsserien rond 3 (6/12) * Ungdomsserien (division 1-4), 21/11 Vi återkommer efter årsskiftet …

Skånes SFs ungdoms GP-final (30-31 maj 2020) och Ungdomsledarträffen (31 maj 2020) är inställda.

2020 års ungdoms GP-final och Ungdomsledarträff, som skulle ha ägt rum sista helgen i maj i Limhamns SKs lokaler, är inställda. Detta innebär att GP-serien är färdigspelad och att resultattabellen från den 8/2-20 gäller som slutlig resultatlista, se här. Nytt datum för Ungdomsledarträffen är satt till lördagen den 22 augusti …