Skånes Schackförbund

Inget spel i Allskånskan och Distriktsserien i januari 2021

P.g.a. det fortsatt ansträngda smittläget (covid-19) så ställer Skånes SF in allt seriespel i januari 2021 för Allskånskan (10/1 och 24/1) och Distriktsserien (17/1 och 31/1).

Återkommer längre fram med nya speldatum.

Allt seriespel i Skånes SFs serier inställt t.o.m. 2020-12-31

Med anledning av den fortsatta spridningen av covid-19 så ställer Skånes Schackförbund
in allt seriespel t.o.m. den 31/12 2020. Detta berör följande ronder:

* Allskånskan rond 3 (22/11, division 1-3) och rond 4 (13/12, division 1-2)

* Distriktsserien rond 3 (6/12)

* Ungdomsserien (division 1-4), 21/11

Vi återkommer efter årsskiftet med nya speldatum för de inställda ronderna.

Serieinbjudningar x 3 klara

Inbjudningar till Distriktsserien 20/21, Ungdomsserierna 20/21 och Allskånskan 20/21 finns här.

Skånes SFs ungdoms GP-final (30-31 maj 2020) och Ungdomsledarträffen (31 maj 2020) är inställda.

2020 års ungdoms GP-final och Ungdomsledarträff, som skulle ha ägt rum sista helgen i maj i Limhamns SKs lokaler, är inställda. Detta innebär att GP-serien är färdigspelad och att resultattabellen från den 8/2-20 gäller som slutlig resultatlista, se här.

Nytt datum för Ungdomsledarträffen är satt till lördagen den 22 augusti 2020. Inbjudan kommer att sändas ut vid ett senare tillfälle.

Skåne Open, 18-19 april 2020, är inställt !

Med anledning av regeringens beslut om att förbjuda tillställningar med över 50 personer för att minska smittspridningen har Skånes Schackförbund fattat beslut om att ställa in Skåne Open, 18-19 april 2020. Nya speldatum kommer förhoppningsvis att kunna meddelas längre fram.

Allskånskans rond (22 mars) är inställd !

Skånes Schackförbunds styrelse har beslutat att ställa in söndagens (22 mars) avslutande rond i Allskånskan, gäller samtliga divisioner. Detta p.g.a. den rådande situationen med Coronaviruset. Nytt speldatum kommer förhoppningsvis att kunna meddelas längre fram.