Detta gäller med covidpass inför Malmö/MSF Mobile Labs Open

Detta gäller med covidpass inför Malmö/MSF Mobile Labs Open

Malmö/MSF Mobile Labs Open (17–19 december) kommer att avgöras efter det att nya reglerna om covidpass trätt i kraft i Sverige på initiativ av Folkhälsomyndigheten.

Med anledning av detta ger arrangörerna denna information till deltagarna:

* Deltagare måste kunna uppvisa giltigt vaccinationsbevis (kan laddas ned eller skrivas ut via www.covidbevis.se) för att få spela i Malmö/MSF Mobile Labs Open, 17-19/12 2021. Vid allergi mot vaccinet eller dylikt krävs läkarintyg.
* Undantag görs för ungdomar/barn under 18 år. De behöver inte visa upp något vaccinationsbevis för att få delta.
* Utländska medborgare som önskar deltaga ska kunna uppvisa vaccinationsbevis hämtat från sina respektive hemländer.
* För att undvika köer uppskattar vi om ni kommer i god tid före rond 1 start (17/12), senast 18.00, och uppvisar ert vaccinationsbevis. Entrén är öppen från 16.00.
* Vi undanber oss publik (ledare + föräldrar undantagna, ska kunna visa giltigt vaccinationsbevis).
* Vid avanmälan före turneringsstart (17/12) återbetalas startavgiften.
* Vi följer utvecklingen noga gällande Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och kommer vid behov att uppdatera er med ytterligare nyheter.
* Frågor kan ställas via mail till Malmö Schackförbund: msf@telia.com eller per telefon 040-15 03 88.