Inställt seriespel

På Skånes Schackförbunds styrelsemöte 2021-02-24 beslutades följande (p.g.a. covid 19):

* Allskånskan 20/21 och Distriktsserien 20/21 är inställda. Inget mer spel denna säsongen.